skip to Main Content

BIM projektovanie

Čo znamená BIM?

BIM (Building Information Modeling) je spôsob 3D projektovania stavieb. Návrh vášho projektu vidíte v reálnom priestore, prevedieme vás ním vo virtuálnej prehliadke. Už počas projektovania máte lepšiu predstavu o reálnej podobe projektu a môžete čokoľvek zmeniť predtým, než bude neskoro alebo než to bude finančne náročné. Model BIM zároveň pomáha pri realizácii, keďže vo vizuálnej 3D podobe  predchádza koordinačným chybám pri výstavbe.

pôdorys, 3D dom, 3D okuliare

Návrh stavby - BIM projekt

Už pri návrhu vychádzame z celkového tvaru pozemku a orientácie na svetové strany. Prvoradé je optimálne umiestnenie okenných konštrukcií a ich veľkosť, aby prepúšťali čo najviac slnečného žiarenia. Dbáme na to, aby okná boli čo najviac tepelno – izolačné v zimných mesiacoch a kvôli letnému prehrievaniu navrhujeme tienenie. Podľa skúseností odporúčame riadené vetranie s rekuperáciou, ktoré zabezpečuje stály prívod čerstvého, prefiltrovaného vzduchu. To prináša značnú úsporu nákladov na vykurovanie.

Energeticky úsporný

Vybudovať  energeticky veľmi úsporný, kvalitný a bezpečný domov, znamená množstvo organizácie, času a finančných výdavkov. Prevedieme vás týmto procesom od návrhu, cez spracovanie projektovej dokumentácie, vybavenie stavebného povolenie až po výstavbu a kontrolné merania vo vašom novom dome. Všetko získate z jednej ruky, od jedného dodávateľa. Ako používateľ máte možnosť ovplyvniť spotrebu energií používateľským nastavením i životnosť použitých materiálov a technológií údržbou. Poradíme vám, ako na to alebo vám pomôžeme.

smart riešenia svetiel a kúrenia

Komplexná realizácia stavieb - dom na kľúč

Ponúkame vám komplexné riešenie stavieb od náčrtu až po odovzdanie kľúčov. Poskytujeme dôslednú prípravu projektu BIM technológiou informačného modelu stavby a kvalitnú realizáciu v rozumnom čase za primeranú cenu. Nebojíme sa prevziať zodpovednosti za celú stavbu vrátane projektu, čo vám zaručí bezstarostný priebeh výstavby a bezproblémové riešenie prípadnej reklamácie. Vsádzame na istotu a predvídateľnosť, dodržiavame jasne stanovené podmienky, garantujeme dohodnutú cenu bez dodatočných nákladovv

od základov cez strechu až po kľúče

Energetické výpočty a testy

Poskytujeme výpočty podľa tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2, výpočty energetickej optimalizácie podľa PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket). Navrhneme a posúdime stavebnú konštrukciu z hľadiska tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie. Nájdeme a posúdime detaily stavby a tepelné mosty, aby sme zaistili čo najväčší tepelný komfort pri čo najmenšej spotrebe energie. Tiež zmeriame množstvo vyparenej a skondenzovanej vody v konštrukcii za rok. Po dokončení predchádzajúcich krokov vám vypočítame potrebu tepla na vykurovanie.

Výpočtami to ale nekončí. Pri samotnej realizácii vykonávame skúšky Blowerdoor test, aby sme našli a odstránili možné chyby a miesta únikov tepla.

termovízia a blowerdoor test
Back To Top