skip to Main Content

Nové cesty v stavebníctve

Čo spája digitalizáciu, modulové drevostavby, drevo a udržateľnosť?

Dlhý čas bolo stavebníctvo považované z hľadiska digitalizácie za málo napredujúce a pozadu za ostatnými odvetviami. Proces dobiehania je v plnom prúde. Nasvedčujú tomu inovácie ako vizualizácie v reálnom čase, 3D tlač, laserové skenovanie, robotika na stavbe alebo vývoj k automatizácií vo výstavbe.

Digitálne nástroje sa postupne etablujú aj v stavebníctve. To je ale len začiatok transformácie, pretože budúcnosť stavebníctva je digitálna. Digitalizácia sa dotýka odborov výstavby a plánovania, ako aj architektov, odborných projektantov, stavebníctva a prevádzky budovy. Spoločná komunikácia všetkých odborov je možná cez informačný model stavby BIM (Building Information Modeling). BIM znamená sieťovú prácu. Špecializovaní inžinieri majú prístup k modelu vymodelovanému architektom ako k referenčnému modelu. To znamená žiadne duplicitné zadávanie údajov, menej chýb a rýchlejšiu detekciu kolízií.

V centre všetkých BIM procesov je 3D model budovy, ktorý architekt modeluje pomocou inteligentných komponentov. Pôdorysy, rezy, pohľady, detaily sú len vygenerované z modelu budovy. To znamená, že zmeny v plánovaní už nie je potrebné robiť ručne, všetky pohľady sa aktualizujú automaticky. Výsledkom je výrazná úspora času a zníženie rizika chýb. Model navyše ponúka najlepšiu kontrolu nad dizajnom v ranej fáze plánovania. Máte možnosť pozrieť sa do „najvzdialenejšieho rohu“ vášho modelu. Týmto spôsobom je možné včas identifikovať chyby plánovania a vyhnúť sa im. 

Môžete tiež okamžite vytvoriť fotorealistické vizualizácie z modelu budovy, čo výrazne uľahčuje komunikáciu so staviteľmi a užívateľmi. Plánovanie nákladov je možné nastaviť aj v 3D modeli a hneď od začiatku pracujete so spoľahlivými údajmi. Model sa zaoberá len potrebnými informáciami, ktoré sú vyžadované aj v bežnej stavebnej praxi.

Rovnako aj vývoj výstavby sa mení. Administratívne budovy, škôlky, školy, bytové domy, hotely všetko vedie k modulovej výstavbe. Prepojenie digitálneho plánovania priamo s výrobnými procesmi a pracovnými krokmi, prináša plné využitie všetkých možností prostredníctvom štandardizácie, digitalizácie a automatizácie. Nie je to pohľad do ďalekej budúcnosti. Dobrou inšpiráciou je automobilový priemysel. Už aj v stavebnom priemysle fungujú zariadenia na výrobu modulov s použitím vyššieho stupňa automatizácie.

Dôvodom je aj túžba po rýchlo realizovaných riešeniach, ktoré si kladie priemysel, verejný sektor a súkromní investori. To si vyžaduje aj nové prístupy a riešenia. Modulárne a priemyselne prefabrikované systémy  to dokážu vo vysokej miere splniť.

 

Je to aj riešením nie len nedostatku materiálov a kvalifikovanej pracovnej sily, ale aj spája mnohé ďalšie plusy. Čoraz častejšie sa zvažuje celý životný cyklus budovy. Systém prefabrikovaných modulov vďaka sériovej výrobe spĺňa vysoké štandardy kvality, zaručujú krátku dobu výstavby  a dajú sa efektívnejšie zrealizovať. Aj samotná architektúra modulových stavieb spĺňa vysoké nároky.

Stavebný sektor je jedným z najväčších svetových producentov  CO2, spotrebiteľom energie a producentom odpadu. Keďže novostavby a rekonštrukcie existujúcich budov sú nevyhnutné, výstavbe sa dá ťažko vyhnúť. Plánovači, stavitelia a stavebný priemysel môžu urobiť výstavbu udržateľnejšou a šetriacou zdroje v zmysle obehového hospodárstva.

Modulová výstavba aj tu má čo ponúknuť. Moduly sa dajú používať mnoho rokov a po skončení životnosti ich možno demontovať. Modulové budovy určené na prenájom umožňujú opakované používanie. Sériová výroba je založená na výrobe šetriacej zdroje. Všetky použité materiály sa používajú v optimalizovaných a presne určených množstvách. To znamená, že pri výrobe vzniká menej odpadu a tým aj menší tlak na skládky. Montážne systémy a stavebné materiály používané na výstavbu, umožňujú pri demontáži čistú separáciu a ďalšie využitie získaných materiálov. Myslí sa aj tu na prepravu. Odpadá tu veľké množstvo jázd kamiónmi, čo výrazne znižuje znečistenie z dopravy.

Prichádzajúce zmeny sú veľké, ale potrebné. Sú to budovy uplatňujúce modularitu, recykláciu, digitalizáciu plánovania a výroby a v neposlednom rade prispôsobujúce sa k zmene klímy.

Aktívnej  ochrane  klímy budovy sa dá výrazne pomôcť drevom. Pokiaľ ide o udržateľnosť, drevo je obnoviteľný stavebný materiál. Znižuje spotrebu energie počas celého životného cyklu budovy – od výroby až po prepravu, montáž a likvidáciu alebo opätovné použitie. Ak sa vyťaží len toľko stromov, koľko vyrastie ďalších, zabezpečí sa, že les bude k dispozícií pre budúce využitie a zachová si svoju hodnotu.

Drevo je najuniverzálnejším stavebným materiálom aký  existuje. Má množstvo vynikajúcich vlastnosti. Je ľahké, stabilné, odolné voči tlaku, reguluje vlhkosť bez únikov tepla. Použitie dreva  je možné v akejkoľvek forme ako materiál, stavebný materiál, na izoláciu alebo iné účely. Vďaka najmodernejšej technológií spracovávania  sa v architektúre a stavebníctve neustále otvárajú úplne nové oblasti použitia. Drevo ponúka odpovede na najnaliehavejšie výzvy 21.storočia. Lesy sú zelené pľúca sveta, ktoré absorbujú a ukladajú CO2. Drevo je jedným z riešení ku klimatickej neutralite. Presvedčte sa sami, ako drevo robí nemožné možným.

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top