skip to Main Content

Ultra nízkoenergetický rodinný dom s rekuperáciou vzduchu

ultranizko-energeticky-dom

Základné informácie

Rodinný dom je prízemný objekt, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou. Objekt má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 14,4m x 9,4m a je určený pre 4-5 osôb. Obvodové steny sú z pórobetónových tvárnic Ytong hr.300mm. Strešná konštrukcia je z drevených priehradových väzníkov.

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie: 
24kWh/(m²a) 
Vzduchová priepustnosť: 
n50 = 0,6/h-projekt 
Tepelná strata celkom:
1781W
Merná potreba primárnej energie na m2:
119kWh/(m²a)

Vetranie:
Atrea Duplex 280 

Vykurovanie: 
Kondenzačný plynový kotol Vaillant eco Tec plus
Doplnkový zdroj krb na drevo

Okná:
izolačné trojsko Ug-0,6 W/(m2K),
plastové rámy Rehau Synego

Zakladanie

Dom je založených na klasických betónových základových pásoch, so železobetónovou základovou doskou hr. 150mm.

Základové pásy v úrovni debniacich tvárnic boli po obvode zateplené XPS polystyrénom.

Obvodové steny

Obvodové steny sú z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 300mm.

Výber väčšej hrúbky tvárnic bol z toho dôvodu, aby sa mohli do obvodových múrov sekať drážky. Pri menších hrúbkach to nie je výrobcom odporúčané.

Strešná konštrukcia

Strešnú konštrukciu tvoria
drevenné priehradové väzníky sedlového tvaru. Priznané prvky krovu sú z KVH profilov, ktoré sú súčasťou väzníka.

Strešná krytna je betónová Bramac Klasik.

Do podstrešného priestoru je prístup cez podkrovné schody Fakro LWT, ktoré majú tepelnoizolačný podklop ešte dodatočne zateplený.

strešná konštrukcia rodinného domu

Vzduchotesná obálka

Celá stavba bola navrhnutá a realizovaná tak, aby bola zabezpečená vzduchotesná obálka budovy. Všetky prestupy cez vzduchotesnú obálku sa opáskovali alebo zatmelili. Tak sa zamedzí nežiadúcim únikom tepla počas zimných mesiacov.

vzduchotesná páska

Vzduchotechnika

Prísun potrebného množstva vzduchu sa privádza rekuperačnou jednotku Atrea Duplex . Odvod odpadového vzduchu z kúpelní a kuchyne sa vedie cez rekuperáciu, kde odovzdá svoje teplo privádzanému vzduchu a až potom je odvádzaný von z objektu. Takto je odvádzaný znečistený vlhký vzduch a privádzaný čisty prefiltrovaný vzduch, bez toho aby dochádzalo k únikom tepla ako pri klasickom vetraní oknami.

vzduchotechnika

Zateplenie

Obvodové steny sú zateplené sivým polystyrénom hr. 200 mm. Elektrické zásuvky a svetlá sú inštalované prvkami, ktoré zamedzujú vzniku tepelného mostu. V strešnej konštrukcií je 450 mm hrubá vrstva fúkanej celulózy, ktorá dokonale vyplní každú špáru medzi drevenou konštrukciou strechy a zároveň chráni vnútorný priestor pred prehrievaním.

izolácia šedý polystyrén

Povrchová úprava

Vnútorné steny tvoria sádrové omietky. Sú navrhnuté pre svoje vlastnosti ako dobrú schopnosť regulovať vlhkosť v interiéri a pre ľahkú opravu pri poškodení.
Vonkajšia povrchová úprava je zo silikónovej omietky zamedzujúcej vzniku rias a plesní na povrchu.

Back To Top