skip to Main Content

Pasívny dom – áno alebo nie?

Prečo stavať v pasívnom štandarde?

Pasívny dom prináša bývanie v zdravom a príjemnom prostredí, navyše s ohľadom na ekologickú stopu. Ak Vám tieto dôvody nestačia, spolu sa pozrieme na ďalšie výhody a dôvody prečo povedať „áno“ pasívnym domom:

Ekonomický dôvod

  • Ceny energií postupom času rastú. Prevádzkové náklady budov s nižšou spotrebou energií sú menej citlivé na vplyv trhu energií.
  • Navýšené investičné náklady pasívneho domu oproti štandardnému riešeniu môžeme chápať ako formu investície do budúcnosti. Takto znížime prevádzkové náklady do ďalších rokov.

Strategický dôvod

  • Koncept pasívneho domu znižuje potrebu tepla (v zime) a chladu (v lete) na minimum.
  • Zastaralá budova, ktorá nie je postavená v pasívnom štandarde, je v prípade potreby horšie predajná alebo prenajímateľná.

Hygienický dôvod

  • Moderné tesné okná na budovách vedú k inštalácií núteného alebo automaticky riadeného vetrania. To rieši aj legislatíva. Riadené vetranie zabezpečuje stály prísun čerstvého vzduchu, odvádza vlhkosť, pachy a ďalšie škodlivé látky. Viac o  vetraní v budovách sme písali v predchádzajúcom článku

Hľadáte aj Vy efektívne a pritom ekologické riešenie? Radi sa s Vami nezáväzne stretneme a porozprávame sa o Vašom stavebnom zámere.

Kliknite na nasledujúce tlačidlo a vyplňte krátky formulár:


Dva mýty o pasívnych domoch

1. Mýtus Domy tepelne izolované polystyrénom nedýchajú, a preto je tepelná izolácia príčinou vzniku plesní.

Skutočnosť: Ak je zateplená konštrukcia správne navrhnutá, problém s kondenzáciou vlhkosti nehrozí. Pre každú vrstvu stavebnej konštrukcie sa vypočíta pomocný koeficient Sd (tzv. ekvivalentná hrúbka vzduchovej vrstvy). Pokiaľ vypočítané koeficienty Sd smerom von z konštrukcie klesajú, molekuly vody voľne odchádzajú z vnútorného priestoru. Kondenzácia a vznik plesni potom nehrozí.

Čo je skutočnou príčinou vzniku plesní? Výmena okien za nové tesné a skutočnosť, že sa menej vetrá. Pokiaľ užívatelia nevetrajú, zvyšuje sa vnútorná vlhkosť a miesta s nižšou povrchovú teplotou ako sú rohy, napojenie okien, vlhnú, dokonca sa rosia a plesnivejú.,

dizúzia vodnej pary

2. Mýtus: V úspornom dome sa nedajú otvárať okná, preto musíme inštalovať vzduchotechniku, aby sme sa neudusili. A keď nám vypnú elektriku, tak sa udusíme.

Skutočnosť:  Úsporný dom si môžeme navrhnúť podľa svojich predstáv a môžeme otvárať okná ako sa nám páči. Väčšina úsporných domov sa navrhuje s otváranými oknami. Fixné okná si vyberá často klient sám, lebo sú lacnejšie. U okien, ktoré slúžia iba na presvetlenie a nebudú sa nikdy otvárať, sa takýmto spôsobom oplatí ušetriť.

Dospelý človek potrebuje každú hodinu približne 25 m3 čerstvého vzduchu. Pokiaľ máme tesné, dobre izolované okná, je treba vetrať i niekoľkokrát behom hodiny. Riadené vetranie so spätným získavaním tepla je praktickým a logickým riešením. Ak vetráme riadene, bonusom je menej prachu (ktorý zachytávajú filtre) a nie sme obťažovaní muchami a komármi. Viac o  vetraní v budovách sme písali v predchádzajúcom článku.

otvorené okno

Mýty vznikajú väčšinou z pocitov a zdanlivo jednoduchej logike. Skutočnosť môže byť pritom úplne iná. Je veľká škoda byť odradení od dobrého úmyslu na základe nepodložených údajov. Odporúčame sa informovať u odborníkov a nie na rôznych pochybných diskusných fórach a stránkach, ktoré ponúka svet internetu.

Prečítajte si viac informácií o pasívnych modulových domoch.

 

Back To Top