skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

penové sklo

Penové sklo - Ekologické už od základov

Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu aj životné prostredie. Penové sklo je plne recyklovaný výrobok zo starého skla a spĺňa najlepšie materiálové vlastnosti, potrebné na kvalitné zrealizovane základy.

Izolácia základov bez tepelných mostov

Štrk z penového skla sa používa aj pri rekonštrukciách starých podláh, keď sa pôvodná škvára, slama, prach nahradí štrkom z penového skla, ktorý umožní odvetrávanie vlhkosti do interiéru a položenie drevenej podlahy. Štrk z penového skla používame aj na vonkajšej zásypy stien pivníc, kedy celý múr môže vysychať.

Výhody konštrukcií základových dosiek na penovom skle:

+ Jednoduchá konštrukcia základovej dosky, jednoduchšia a rýchlejšia realizácia za málo peňazí
+ Tepelné odizolovanie spodnej stavby, bez tepelných mostov
+ Dokonalá drenáž, zabránenie vzlínaniu vlhkosti
+ Odolné voči starnutiu, hnitiu, baktériám, mrazu, hlodavcom, je nehorľavý
+ Prirodzené odvetranie radónu
+ Penové sklo je šetrné voči životnému prostrediu, je zdravotne nezávadné, ekologicky nezaťažuje zeminu, je energeticky nenáročný na výroba

PRODUKTY z penového skla

Dosky z penového skla

Dosky z penového skla sú univerzálnou tepelnou izoláciou. Vyrábajú sa spenením 100% recyklovaného skla a aktivátorov.

Penový štrk

Náš štrk z penového skla spĺňa najvyššie požiadavky z hľadiska pevnosti pri tlaku a stálej tepelnej izolácie. Konštrukcie zo štrku z penového skla sú odolné voči hlodavcom.

Obvodové izolačné debnenie RDS

Náš konštrukčný systém pre nosnú tepelnú izoláciu pod základovými doskami pozostáva z vysoko výkonného predradníka GLAPOR, debnenia s okrajovou izoláciou GLAPOR (RDS), geotextílie a PE fólie GLAPOR, ako aj z testovaných omietkových a náterových systémov pre základnú plochu stavby.

Priebeh teplôt v základovej konštrukcií pri rôznom spôsobe zakladania:

Základové pásy zateplené zvislou izoláciou

Základová doska na pevnom skle

Základová doska – stratené debnenie z dosiek z penového skla (RDS systém)

Priebeh teplôt v konštrukcii (legenda)

Máte záujem o dodávku alebo realizáciu s použitím penového skla? Dajte nám vedieť!

    súhlasím so zasielaním občasných noviniek

    Back To Top