skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

penové sklo

penové sklo - predaj

Penové sklo - Ekologické už od základov

Stavebný materiál, ktorý šetrí energiu aj životné prostredie. Penové sklo je plne recyklovaný výrobok zo starého skla a spĺňa najlepšie materiálové vlastnosti, potrebné na kvalitné zrealizovane základy.

izolácia základov bez tepelných mostov

Izolácia základov bez tepelných mostov

Štrk z penového skla sa používa aj pri rekonštrukciách starých podláh, keď sa pôvodná škvára, slama, prach nahradí štrkom z penového skla, ktorý umožní odvetrávanie vlhkosti do interiéru a položenie drevenej podlahy. Štrk z penového skla používame aj na vonkajšej zásypy stien pivníc, kedy celý múr môže vysychať.

Výhody konštrukcií základových dosiek na penovom skle:

+ Jednoduchá konštrukcia základovej dosky, jednoduchšia a rýchlejšia realizácia za málo peňazí.
+ Tepelné odizolovanie spodnej stavby, bez tepelných mostov.
+ Dokonalá drenáž, zabránenie vzlínaniu vlhkosti.
+ Odolné voči starnutiu, hnitiu, baktériám, mrazu, hlodavcom, je nehorľavý.
+ Prirodzené odvetranie radónu.
+ Penové sklo je šetrné voči životnému prostrediu, je zdravotne nezávadné, ekologicky nezaťažuje zeminu a je energeticky nenáročné na výrobu.

základová doska na penovom skle

PRODUKTY z penového skla

Dosky z penového skla

doska z penového skla

Dosky z penového skla sú univerzálnou tepelnou izoláciou. Vyrábajú sa spenením 100 % recyklovaného skla a aktivátorov.

Penový štrk

penový štrk

Náš štrk z penového skla spĺňa najvyššie požiadavky z hľadiska pevnosti pri tlaku a stálej tepelnej izolácie. Konštrukcie zo štrku z penového skla sú odolné voči hlodavcom.

Obvodové izolačné debnenie RDS

obvodové izolačné debnenie, izolácia z penového skla

Náš konštrukčný systém pre nosnú tepelnú izoláciu pod základovými doskami pozostáva z vysoko výkonného predradníka GLAPOR, debnenia s okrajovou izoláciou GLAPOR (RDS), geotextílie a PE fólie GLAPOR, ako aj z testovaných omietkových a náterových systémov pre základnú plochu stavby.

Priebeh teplôt v základovej konštrukcii pri rôznom spôsobe zakladania:

základová doska – stratené debnenie z dosiek z penového skla (RDS systém)

Základové pásy zateplené zvislou izoláciou

základová doska na pevnom skle

Základová doska na pevnom skle

základové pásy zateplene zvislou izoláciou - penové sklo ako izolácia

Základová doska – stratené debnenie z dosiek z penového skla (RDS systém)

priebeh teplôt v konštrukcii - izolácia penovým sklom

Priebeh teplôt v konštrukcii (legenda)

Máte záujem o dodávku alebo realizáciu s použitím penového skla? Dajte nám vedieť!

    súhlasím so zasielaním občasných noviniek

    Back To Top