skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

Pridajte sa k nám

V emter budujeme miesto, kde sa ľudia vzájomne posúvajú, spolupracujú a pomáhajú si. Spoločne dosiahneme takmer čokoľvek.

Naším zámerom je pozitívne prispievať k rozvoju ľudskej spolupráce smerom k autonómii, ľudskosti a službe celku. Hľadáme sebariadiaci systém, v ktorom ľudia pracujú pre zmysluplné ciele a dorastajú do najlepších verzií seba samých. Systém, ktorý prosperuje a zároveň je dlhodobo udržateľný.

Môžete pracovať z domu alebo chodiť do kancelárie, pracovať v dni a hodiny, ktoré si sám vyhodnotíte, že je to najlepšie. So zodpovednosťou k druhým a úkolom tímu a svojím. Môžete si vybrať na čom budete pracovať a s kým.

Nejde nám o to pachtiť sa za výsledkami, ide nám o radosť z práce a o kvalitnú službu našim zákazníkom. Prajeme si, aby práca  každého uživila, bavila a naplňovala.

Podporíme vás, aby ste našiel/našla a rozvíjal/a svoj talent, aby ste robili čo najviac činnosti, kde môžete tento talent uplatniť.

Aktuálne hľadáme spolupracovníkov, spolupodnikateľov:

 

Vlastník produktu (Product Owner)

 • líder, motivátor, inovátor
 • schopnosť komunikácie s klientom aj s tímom
 • schopnosť tvorby a zápisu požiadaviek
 • podnikateľská analýza
 • produktový manažment
 • projektový manažment

BIM projektant/architekt

navrhovanie a modelovanie pozemných stavieb

 • komplexné vypracovávanie projektových dokumentácií od prvej štúdie po realizáciu
 • aktívna spolupráca s projektantami jednotlivých profesií
 • koordinácia projektov
 • tvorba rozpočtov
 • inžiniering – vybavenie UR, SP,…
 • komunikácia a riadenie vzťahov s klientmi

Stavebný manažér

 • vykonávanie, organizovanie, riadenie a koordinácia stavebných prác a projektov,
 • zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane zdravia, bezpečnosti a životného prostredia a zaručenie kvality implementácie projektu,
 • zabezpečenie plynulého postupu podľa schválenej projektovej, rozpočtovej a výrobnej prípravy, fotodokumentácia, vedenie stavebného denníka
 • zabezpečovanie dodržiavania technologických postupov prác a kontrola kvality práce,
 • zabezpečenie finančného riadenia a kontroly nákladov projektu, potreby materiálu, skladovej evidencie, mechanizácie a dopravy,
 • riadenie a kontrola práce spolupracovníkov a spolupracujúcich firiem
 • komunikácia a riadenie vzťahov s klientmi.
 • vhodné (nie je podmienka) pre skúsených kandidátov s osvedčením SKSI – Stavbyvedúci

 

Vytvorte si vlastné miesto

 • kde uplatníte svoj talent a majstrovstvo
 • chápeme že vykonávať aktivity na základe názvu pracovného miesta a popisu je zastaralé v okamihu vypracovania tohto popisu
 • máte slobodu zvoliť si svoje úlohy a povinnosti na základe záujmu, talentu a silných stránok

Ide nám o to, aby ste brali veci, na ktorých budeme spoločne robiť, ako priestor pre vlastný rast. Miesto, kde sa chcete vzájomne rozvíjať. Inak vás práca s nami nebude baviť.

Ak sa k nám pridáte, prídete do firmy emter kde:

 • sa postupne premieňa tím i skladba našich projektov
 • je možné na priamo ovplyvniť ďalší strategický rozvoj firmy
 • neponúkame starostlivú náruč a bezstarostnosť, skôr inovácie, odhodlanosť, drinu, pot, a kolegov, ktorí udržateľnosť v stavebníctve berú vážne
 • je odmena za pridanú hodnotu

Chcete byť vo firme emter?

Napíšte e-mail s predmetom Nový spolupracovník/spolupracovníčka na info@emter.sk. Napíšte čo by ste chceli svojou prácou dokázať, prečo je to pre vás a druhých dôležité a ako do toho zapadá firma emter s.r.o.

 

Back To Top