skip to Main Content

Rekonštrukcia múru mestského opevnenia v Trenčíne

trenčiansky múr pri kostole

Základné informácie

Zrekonštruovali sme časť mestského opevnenia v Trenčíne pri farskom Rímskokatolíckom kostole.

Back To Top