skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

Rekonštrukcia múru mestského opevnenia v Trenčíne

trenčiansky múr pri kostole

Základné informácie

Zrekonštruovali sme časť mestského opevnenia v Trenčíne pri farskom Rímskokatolíckom kostole.

Back To Top