skip to Main Content

Rekonštrukcia pamiatkovo chránenej budovy pre Materskú školu

trieda v škôlke

Základné údaje

Priestory bývalej Strednej zdravotníckej školy sme zrekonštruovali a vytvorili materskú školu s dvoma triedami, sociálnymi zariadeniami a samostatnou výdajňou stravy s jedálňou. Po obvode celého pôvodného muriva sme realizovali sanáciu vlhkosti a vloženie hydroizolácie. Nové podlahy, regulovateľné LED osvetlenie, hygienické zariadenia a protipožiadna ochrana sú samozrejmosťou.

Sanácia vlhkosti

Celé pôvodné murivo je podrezané s dodatočným vložením hydroizolácie, čiastočne sú odstránené staré omietky a sú nahradené novými vápenno cementovými omietkami.

V hygienických zariadeniach sú predsteny pre odvetranie úbytkovej vlhkoti.

podrezanie múru a vloženie hydroizolácie

Nové podlahy

Na všetkých podlahách je protiradónová hydroizolácia. Drevená konštrukcia s výplňou tepelnej izolácie je zakrytá drevoštiepkovou doskou. Ako nášľapná vrstva je viacvrstvová PVC krytina s priaznivým teplotným vnemom.

protiradónová hydroizolácia a izolácia podlahy

Nová elektroinštalácia a regulovateľné LED osvetlenie

Elektroinštalácia je zhotovená s bezpečnostnými prúdovými ističmi. Pre zdravý vývin očí detí je dôležitá kombinácia umelého a prirodzeného osvetlenia. Preto je jas LED svietidiel v triedach regulovaný digitálnymi predradníkmi s DALI protokolom. Je to neznámy pojem, ktorý sa stáva štandardom v zdravom osvetlení vnútorného prostredia.

Nové vykurovanie a vetranie s rekuperáciou energie

Teplotnú pohodu zabezpečuje nový vykurovací systém.

O neustály prísun čerstvého vzduchu sa stará vzduchotechnická jednotka s automatickou reguláciou. Čerstvý vzduch je do tried privádzaný textilnými výustkami. Je to jediný potrubný systém, ktorý je možné dokonale vyčistiť vypraním v práčke.

Energetickú účinnosť zabezpečuje rekuperácia energie. Teplý odvádzaný vzduch odovzdáva energiu privádzanému čerstvému vzduchu.

Nové hygienické zariadenia

V hygienických zariadeniach sú inštalované antibakteriálne WC sedadlá.

Pred popálením horúcou vodou chránia zmiešavacie ventile. Voda k umývadlám sa privádza vopred zmiešaná na príjemnú teplotu.

Na podlahe je dlažba s protišmykovou úpravou.

podlaha s protišmykovou úpravou

Bezbariérový prístup

Pred vstupom je vybudovaný nový bezbariérový prístup.

Protipožiarna ochrana

V priestore sú inštalované tri ručné hasiace prístroje, hadicový vodovodný hydrant, stop tlačítko pre odpojenie celej elektroinštalácie a núdzové osvetlenie.

Priestor škôlky spĺňa princíp trvalej udržateľnosti, zdravého vnútorného prostredia, energetickej účinnosti a je priaznivý pre životné prostredie.

Back To Top