skip to Main Content

Stavby pre podnikanie a verejný sektor

Staviame a najmä rekonštruujeme stavby ako materské školy, haly a pod.

Rekonštrukcia materskej školy v Trenčianskych Bohuslaviciach

Opravené trhliny na objekty, zrekonštruovaná herňa pre deti s LED osvetlením, nové toalety a umyvárky, nainštalovaná protipožiarna a bezpečnostná ochrana.

hala zvonku

Rekonštrukcia skladovej haly

Komplexná rekonštrukcia haly - výmena strešného plášťa vrátane zateplenia strechy, osadenia nových dažďových zvodov, preskúpenie okien a dverí, obnovenie fasády a vnútorných omietok, nové základy, nová podlaha, rozvody vody, plynu, elektriny, nové osvetlenie, vybavenie protipožiarnym a zabezpečovacím kamerovým systémom.

trieda v škôlke

Rekonštrukcia pamatkovo chránenej budovy pre Materskú školu

Priestoroch bývalej Strednej zdravotníckej školy sme zrekonštruovali a vytvorili materskú školu s dvoma triedami, sociálnymi zariadeniami a samostatnou výdajňou stravy s jedálňou. Po obvode celého pôvodného muriva sme realizovali sanáciu vlhkosti a vloženie hydroizolácie. Nové podlahy, regulovateľné LED osvetlenie, hygienické zariadenia a protipožiadna ochrana sú samozrejmosťou.

trenčiansky múr pri kostole

Rekonštrukcia múru mestského opevnenia v Trenčíne

Rekonštuovali sme časť mestského opevnenia v Trenčíne pri farskom Rímskokatolíckom kostole.

hala

Stavba výrobnej haly

Stavba výrobnej haly od základov. Hala sa nachádza vo výrobnom a skladovom areáli firmy.

Back To Top