skip to Main Content

Teplo zadarmo – výber zasklenia okna

Slnečná energia prenikajúca cez okná je najčastejším zdrojom tepla zadarmo.

Čím viac dokážeme získať solárnych ziskov cez okná, tým menej môžeme investovať do drahších technologických zariadení a obnoviteľných zdrojov. Správny výber, veľkosť zasklenia a vhodná orientácia okien na svetové strany dokáže výrazne znížiť potrebu energie na vykurovanie. Čím viac je budova orientovaná na juh, respektíve jej presklené plochy, tým viac energie zo slnka využijeme

Prácou projektanta je teda vhodne optimalizovať budovu. Investorovi tak môže ušetriť nemalé financie počas celoživotnej prevádzky budovy a zároveň nenavýšiť počiatočné náklady.

modulový drevodom, zasklenie | emter.sk

Ak máte aj vy záujem o vypracovanie projektu na modulový drevodom alebo rodinný dom, ktorý využíva čo najviac solárnej energie, radi vám poradíme.

Ako ušetriť na kúrení vďaka zaskleniu?

Paradoxne veľmi jednoducho. Stačí nájsť odpovede na nasledujúce otázky:

Otázky, ktoré by sme si mali položiť pred tým, ako si budeme vyberať okno alebo sklo

1. Požadujem od okna tepelnoizolačné vlastnosti? 

Pri nevykurovaných miestnostiach táto požiadavka nie je potrebná, preto môžeme voliť aj zasklenie z dvojskla. Pri obytných a vykurovaných miestnostiach volíme z tohto dôvodu trojsklo.

2. Aké vlastnosti požadujeme od okennej konštrukcie, resp. od zasklenia?

Výber skla je priamo závislý na požadovaných parametroch.

Vhodnou skladbou zasklenia dokážeme nielen zvýšiť hodnotu tepelnoizolačného obalu budovy, ale aj:

  • zabezpečiť, aby sa interiér v lete neprehrieval, 
  • ochrániť pred hlukom z ulice, 
  • ochrániť pred vlámaním,
  • ochrániť pred požiarom.

3. Má veľkosť okna vplyv na jeho tepelnoizolačnú schopnosť?

Samotné okno je tvorené z rámu, zasklenia, dištančného rámčeka. Sklo tvorí až 85 % plochy celého okna, preto vlastnosti okien závisia hlavne na jeho parametroch. Pri väčšom okne je pomer zasklenia a rámu väčší, preto dosahuje lepšie parametre ako pri malom okne.

4. Musia mať všetky okná na budove rovnaké zasklenie?

Optimalizácia zahŕňa aj kombináciu rôznych zasklení na budove s rôznymi požadovanými parametrami.

Na získanie čo najväčších solárnych ziskov, volíme zasklenia s najväčším solárnym faktorom g (%). Kde solárne zisky nie sú žiaduce, volíme zasklenie, ktoré minimalizuje hodnotu solárneho faktoru. Pri okne s vysokým solárnym faktorom, je požadované okno chrániť exteriérovým tienením. Tým zabránime, aby sa interiér v letných mesiacoch neprehrieval.

modulový drevodom, minimalistické, ekologické bývanie
Modulový drevodom disponuje oknami s 3-izolačným zasklením pre maximálny tepelný komfort počas celého roka. Vonkajšie tienenie chráni interiér pre prehriatím, rovnako ako zelená strecha a odvetrávaná fasáda.

Na komfort používateľa má vplyv svetelná priepustnosť TL (%). To je parameter, pri ktorom sa udáva, koľko svetla prepustia zasklenia do interiéru. Človek sa lepšie cíti, keď má dostatok prirodzeného svetla.

Na peňaženku používateľa má vplyv súčiniteľ prestupu tepla Ug (W/m2K), ktorý definuje, koľko tepla unikne z budovy do exteriéru.

Vhodnou kombináciou týchto parametrov môžeme dosiahnuť požadované vlastnosti.

technické vlastnosti skla
infografika – technické vlastnosti skla | emter.sk

Ako príklad uvedieme parametre zasklenia orientované na južnú stranu, kde je požadované, aby zasklenie prepustilo čo najviac svetla a najviac tepla.

Svetelná priepustnosť TL – 77 %

Solárny faktor g – 60 %

Súčiniteľ prestupu tepla Ug – 0,5  (W/m2K).

Ak chcete ušetriť nemalé financie vďaka pasívnemu zachyteniu solárnej energie, je veľmi dôležité vybrať si vhodné zasklenie, ale aj správnu orientáciu okien. V takom prípade je ideálne osloviť skúseného projektanta.

Neváhajte nás kontaktovať, aj vám radi pomôžeme splniť si svoj sen o zdravom, modernom a ekologickom bývaní:

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top