skip to Main Content

Dni pasívnych domov 2020

Udalosť už prebehla. Ďakujeme zúčastneným a tešíme sa na vás pri ďalšej príležitosti.

Počas “Dní pasívnych domov” sa každý rok na celom svete otvárajú dvere všetkým záujemcom, aby mohli osobne vidieť a presvedčiť sa o kvalite pasívnych domov.

Tento rok sa prvýkrát v histórii dvere neotvoria.

Aby ste neprišli o cenné informácie, radi sa s vami stretneme 
6. a 7. 11.2020  – online

Mobilná ekologická drevostavba. Hlavnou myšlienkou pri návrhu bolo vychádzať z materiálov, ktoré minimálne zaťažujú životné prostredie, sú obnoviteľné, recyklované a recyklovateľné. Zároveň chceme poskytnúť pobyt v prostredí bez formaldehydov s tepelným, akustickým a svetelným komfortom. Stavba svojou konštrukciou pasívne predchádza prehrievaniu v letnom období. Dbá sa na aktívne aj pasívne prevlhčenie ovzdušia hlavne v zimnom období. Na pohľad jednoduchá stavba, ale navrhnutá s citom pre kvalitné bývanie a šetrenie životného prostredia.

 

Na čo sa môžete tešiť pri online stretnutí

  • Dozviete sa čo sú to budovy s takmer nulovou potrebou energie a pasívne domy.

  • Čo je zdrojom dát pre kvalitne projektovanie, úspešnú realizáciu a spokojné užívanie budovy.

  • Ako dosiahnuť pohodlie v dome alebo budove s ohľadom na šetrenie zdrojov.

  • Blízka budúcnosť – inovácie a technológie.

A môžme sa porozprávať o Vašich stavebných zámeroch

Tešíme sa na vás!

 

Registrácia – uzavretá z dôvodu naplnenia kapacity

Ak Vám termín nevyhovuje alebo sú všetky termíny obsadené, kontaktujte nás a radi sa s vami stretneme v inom termíne

Back To Top