skip to Main Content

Modulové drevostavby

voda nad zlato

Chránime zásoby pitnej vody

Podzemná voda je nenahraditeľnou zložkou prírodného prostredia. Je potrebné chrániť ju, a to tým starostlivejšie, čím intenzívnejšie sa využíva. Šetrenie vody je známy, ale zriedka aj praktizovaný pojem. Pričom práve podzemná voda predstavuje neoceniteľný, dostupný a z kvantitatívneho, kvalitatívneho aj ekonomického hľadiska najvhodnejší zdroj pitnej vody.

sivá voda

záchod klipart

Zásoby pitnej vody na Zemi sú čoraz menšie, preto ich potrebujeme chrániť. V našom modulovom drevodome voda z umývadla, zo sprchy, z prania a dažďová voda, nie je odvádzaná do verejnej kanalizácie alebo žumpy. Sytémom Sivej vody je prefiltrovaná, prečistená a opätovne použitá. Stáva sa úžitkovou (nie pitnou) vodou. Môže sa použiť v záhrade na polievanie, na umývanie podláh a na splachovanie toalety. Podľa stupňa prečistenia, môže sa upravená voda použiť dokonca aj na pranie a sprchovanie.

ďalšie možnosti šetrenia vody:

Sprchové hlavice, splachovanie toaliet a spotrebiče ako pračka a umývačka riadu sú navrhnuté a vybraté s možnosťou šetrenia vody.

V našom modulovom drevodome systémom sivej vody znižujeme spotrebu pitnej vody a znižujeme množstvo bežných odpadových vôd, ktoré vyžadujú náročné čistenie.

Back To Top