skip to Main Content
emter s.r.o.
Tel.: +421 940 747 000
E-mail: info@emter.sk
Sídlo a poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 16
913 04 Kostolná-Záriečie
okres Trenčín
Slovenská republika
Prevádzka firmy:
Stavebný dvor Kostolná-Záriečie
GPS súradnice
48°52’20.5″N 17°57’51.1″E
48.872364, 17.964208
IČO: 45347042
IČ DPH: SK 2022949038
Č.účtu: 4013273874/7500
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK27 7500 0000 0040 1327 3874
Zapísaná v obchodnom registri OR OS Trenčín, vložka č. 22487/R

Štandardná pracovná doba: 7:00-15:30, podľa dohody je možné čas stretnutia prispôsobiť vašim požiadavkám.

Pre projekty a stavby v Česku:
IČ DPH: CZ685835491

Pre projekty a stavby v Rakúsku:
IČ DPH: ATU80742467

Back To Top