skip to Main Content

Typové riešenie

Vlastníctvom tohto modulárneho drevodomu získate plnohodnotný priestor porovnateľný s rodinným domom.


Precízna výroba a kvalitné materiály zaručujú dlhú životnosť a ekologické bývanie.

Pôdorys, ktorý ponúka rôzne možnosti využitia. Stačí vhodne rozmiestniť nábytok a modulárny drevodom môžete využívať na pohodlné bývanie alebo na podnikateľské účely. Modulárna konštrukcia vám umožňuje, aby ste si sami zvolili veľkosť vášho emterového domu.

Pohodlné bývanie

Praktické podnikanie

Rekreácia

Špecifikácia typového riešenia

Pôdorys

Nábytok nie je predmetom tejto špecifikácie, slúži len na predstavu možného rozmiestnenia nábytku.
Niektoré vizualizované prvky na stránkach emter.sk obsahujú prvky, ktoré sú predmetom individuálneho návrhu.

Pohľady

Špecifikácia

1x obytný modul rozmery


Šírka (mm)
Dĺžka (mm)
Výška (mm)

vonkajší rozmer
4 000
10 000
3 360

vnútorný rozmer
3 320
9 320
2 500

                       vonkajší rozmer         vnútorný rozmer
Šírka (mm)            4 000                                 3 320
Dĺžka (mm)         10 000                                 9 320
Výška (mm)          3 360                                 2 500

Skladby konštrukcie

Povrchové materiály

Farebný odtieň je závislý od individuálneho nastavenia monitora.

 

Vybavenie modulu

Cena za modul

Cena za modul vo vyhotovení rozpísanom v technickej špecifikácií:                                                                                                    

 

82 500,- eur bez DPH

 

fyzické osoby a organizácie, ktoré nie sú platiteľom DPH je DPH 20%
organizácie ktoré sú platiteľom DPH je  DPH 0% + prenos daňovej povinnosti

Súkromný investor alebo firma ktorá nie je platca DPH: Cena bez DPH: 74 900,- eur
Cena s DPH: 89 880,- eur


Firma, ktorá je platiteľom DPH:

Cena bez DPH: 74.900,- eur
Prenos daňovej povinnosti pri dodávke stavebných prác.

V cene nie je zahrnuté (je možné objednať individuálnou dohodou):

  • zakladanie na zemných skrutkách – navrhuje sa samostatne na konkrétne miesto,
  • doprava + vykládka,
  • uzemnenie  a bleskozvod,
  • projekt pre Stavebné povolenie. Cena sa stanovuje podľa požiadaviek daného stavebného úradu.

Hmotnosť modulovej drevostavby orientačne cca 14 ton. (bez nábytku a interiérového vybavenia)
Vzduchotesnosť podľa STN – meranie individuálnou dohodou.
Termín zhotovenia modulovej drevostavby je obvykle najneskôr do 6 mesiacov od zaplatenia zálohy. Termín bude uvedený v zmluve o dielo.
Záloha na materiál 60% z ceny diela pri podpise zmluvy o dielo. Doplatok 40% pri prevzati diela v mieste prevádzky.
V prípade nedostupnosti niektorého materiálu u dodávateľa, zhotoviteľ použije podobný materiál od iného dodávateľa.
Miesto prevzatia: Kostolná-Záriečie, okres Trenčín
Nakládka žeriavom na dopravný prostriedok je v cene.

Najčastejšie otázky a odpovede

Back To Top