skip to Main Content

MODULOVÝ DREVODOM

modulový drevodom vrchná fólia

Modulový dom je osadený na betónovom podklade. Má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 10m x 4m a je určený pre 1-2 osoby. Celodrevená nosná konštrukcia z KVH profilov vyplnená fúkanou celulózou, drevovláknitá izolácia. Dvojplášťová strecha je s prevetrávanou vzduchovou medzerou chránená hydroizolačnou membránou z EPDM.

Základy

>Dom je položený na betónových platniach, pripravený k prevozu na určené miesto. Tam sa osadí buď na betónové pätky alebo na zemné skrutky, min. 30 cm od zeme. Mobilný dom je nachystaný na obed varianty. Budovanie klasických betónových základov nie je potrebné.
Modulový drevodom je navrhnutý softvérom, ktorý je prepojený s drevospracujúcim strojom, ktorý celú konštrukciu opracuje a pripraví spoje na presnosť 1 mm.

presné rezy CNC stroja

Nosná konštrukcia

Celodrevená nosná konštrukcia je z KVH profilov, vyplnená fúkanou celulózou bez boritanových solí s certifikátom kvality natureplus. Opláštenie stien, strechy a podlahy z interiéru je z OSB TOP 4 dosky bez formaldehydov.
Podlaha od terénu je opatrená proti škodcom cementovláknitou doskou s tmelenými  spojmi. Na prepravu a na upevnenie modulu na základové pätky slúži pozinkovaná oceľová konštrukcia.

KVH profily

Izolácia

Konštrukcia je vyplnená fúkanou celulózou. Opláštenie stien a strechy z exteriéru je z 60 mm hr. drevovláknitej izolácie. Tá je vďaka svojmu fázovému posunu vynikajúca proti letnému prehrievaniu.

Strecha

Dvojplášťová strecha je vo vrchnej časti s prevetrávanou vzduchovou medzerou, ktorá zabezpečuje cirkuláciu vzduchu a chráni prosti prehrievaniu. Strecha je ukončená hydroizolačnou membránou z EPDM.

EPDM ochranná fólia

Vzduchotesná obálka

Celý devodom bol navrhnutý a realizovaný tak, aby bola zabezpečená vzduchotesná obálka budovy. Všetky prestupy cez vzduchotesnú obálku sa opáskovali alebo zatmelili. Tak sa zamedzí nežiadúcim únikom tepla počas zimných mesiacov.

dreveny mobilný dom stavba

Okná

Okná a dvere sú celodrevené s izolačným troj-sklom vyplneným argónom so solárnymi sklami. Osadenie okien je vetrotesné aj vzduchotesné pomocou izolačných pások.

izolačné trojsklo

Pozrite si 3D model dreveného mobilného domu

Back To Top