skip to Main Content
0940 747 000 - Pracovné dni 7:00 - 17:00 info@emter.sk

Pasívny rodinný dom

Základné informácie

Rodinný dom je dvojpodlažný objekt, nepodpivničený, zastrešený pultovou strechou. Objekt má obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 13,3m x 8,1m a je určený pre 5-8 osôb. Obvodové steny sú z pórobetónových tvárnic Ytong hr. 250 mm. Strešná konštrukcia je z drevených priehradových väzníkov.

Údaje PHPP
Merná potreba tepla na vykurovanie: 
10 kWh/(m²a) 
Vzduchová priepustnosť: 
n50 = 0,3/h
Tepelná strata celkom:
2025 W
Merná potreba primárnej energie na m2:
102 kWh/(m²a)

Vetranie + kúrenie:

Kompaktná jednotka Drexel und Weiss XLS

Okná:
izolačné trojsko Ug-0,67 W/(m2K),
plastové rámy Rehau Geneo pasiv

Prvý certifikovaný dom s takmer nulovou potrebou energie na Slovensku.

Nosná konštrukcia

Dom je založených na klasických betónových základových pásoch, so železobetónovou základovou doskou hr. 150mm.

Základové pásy v úrovni debniacich tvárnic, sú po obvode zateplené XPS polystyrénom.

Celá stavba je realizovaná systémovými pórobetónovými prvkami Ytong.

pórobetón

Strešná konštrukcia

Strešnú konštrukciu tvoria drevenné priehradové väzníky. Celý priestor medzi väzníkmi bol vyplnený tepelnou izoláciu z fúkanej celulózy o hr. 500mm.

Strešná krytna je betónová Bramac Max 7.

drevené priehradové väzníky

Vzduchotesná obálka

Celá stavba je navrhnutá a realizovaná tak, aby bola zabezpečená vzduchotesná obálka budovy. Všetky prestupy cez vzduchotesnú obálku sa opáskovali alebo zatmelili. Tak sa zamedzilo nežiadúcim únikom tepla.

páskovanie vzduchotesnej obálky

Zateplenie a okná

Obvodové steny boli zateplené 300mm hrubým sivým polystyrénom s poldrážkou na zamedzenie tepelných mostov, ktoré vytvárajú škáry pri zateplení.

Okná boli predsadené pred fasádu a po obvode opáskované vzduchotesnými páskami.

Blowerdoor test

Vzduchotesnosť obálky bola overená Blower-door testom.

V objekte bol s ventilátorom vytvorený pretlak aj podtlak pri tlakovom rozdiele 50 Pa. Týmto meraním sme zistili, koľko vzduchu prúdi netesnosťami do interiéru.

Aby sa dosiahol požadovaný výsledok, hodnota n50 musí byť menšia ako 0,6/h. Pre nízkoenergetické domy je táto hodnota menej prísna a to 1,0/h.

Vetranie

Kompaktná jednotka s výkonom 2 kW zabezpečuje ohrev teplej vody, vykurovanie a vetranie. Jednotka obsahuje malé tepelné čerpadlo, ktoré je napojené na zemný kolektor, ktorého teplonosná látka je z nemrznúcej zmesy. Dĺžka zemného kolektora je 200m a slúži ako protimrazová ochrana a na ohrev teplej vody.

Kúrenie

Kúrenie je nízkoteplotné stenové.

Dom má v zime vysoké slnečné zisky. Aj z tohto dôvodu stačí na kúrenie 2kW zdroj. Aby v lete nedochádzalo k prehrievaniu, na oknách sú osadené exteriérové žalúzie.

nízkoteplotné stenové kúrenie

Rodinný dom spĺňa princíp trvalej udržateľnosti, zdravého vnútorného prostredia, energetickej účinnosti a je priaznivý pre životné prostredie.

Back To Top