skip to Main Content

Rekonštrukcia materskej školy v Trenčianskych Bohuslaviciach

Základné informácie

Opravené trhliny na objekte, zrekonštruovaná herňa pre deti s LED osvetlením, nové toalety a umyvárky, nainštalovaná protipožiarna a bezpečnostná ochrana.

Vonkajšia rekonštrukcia

Na objekte materskej školy boli lokalizované viaceré trhliny v obvodovej stene, ktoré boli spôsobené sadaním objektu.

Toto je často zapríčinené nedostatočnou hĺbkou základovej konštrukcie, ale tiež podmáčaním objektu.

Statické poruchy boli odstránené podbetónovaním, zosilnením základovej konštrukcie a obvodová stena bola v mieste trhliny vystužená oceľovou výstužou.

rekonštrukcia múru

Elektroinštalácie

Stav herne pre deti krátko po zahájení rekonštrukcie.

Dokončená je elektroinštalácia, ktorá je zhotovená s bezpečnostnými prúdovými ističmi.

nové osvetlenie

Herňa pre deti

Nový stav herne.

Bola tu zhotovená nová podlaha, položený nový koberec.

Pre zdravý vývin očí detí je dôležitá kombinácia umelého a prirodzeného svetla. Preto dôležitou súčasťou interiéru je nové LED osvetlenie. Jas svietidiel v triedach je regulovaný digitálnymi predradníkmi s DALI protokolom. Je to nový pojem, ktorý sa stáva štandardom v zdravom osvetlení vnútorného prostredia

materská škola trieda

Umyvárky

Umyvárky pre deti boli kompletne zrekonštruované – nový obklad stien, dlažba aj vybavenie sanitou. Na podlahe je dlažba s protišmykovou úpravou.

Pred popálením horúcou vodou chránia zmiešavacie ventily. Voda k umývadlám sa privádza vopred zmiešaná na príjemnú teplotu

Sociálne zariadenia

Toalety sú tiež rovnako zrekonštruované – nový obklad stien, dlažba aj vybavenie sanitou. Na WC misách sú inštalované antibakteriálne WC sedadlá.

nové detské wc

Protipožiarna ochrana

V objekte boli inštalované viaceré hasiace prístroje, hadicové vodné hydranty, stop tlačítko pre odpojenie celej elektroinštalácie a núdzové osvetlenie.

hasiace prístroje na chodbách

Priestory škôlky spĺňajú princípy trvalej udržateľnosti, zdravého vnútorného prostredia a energetickej hospodárnosti.

Back To Top