skip to Main Content

Rekonštrukcia skladovej haly

hala zvonku
BIM projekt hala

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Objekt haly sa nachádza v Trenčíne, v priemyselnej zóne časti Zámostie. Hala prešla komplexnou rekonštrukciou od výmeny strešného plášťa vrátane zateplenia strechy, osadenia nových dažďových zvodov, cez zamurovanie vybraných starých a vytvorenie nových okenných alebo dverných otvorov, kompletnú výmenu výplní otvorov, obnovenie fasády a vnútorných omietok, nové základy pod zakladače vo vnútri haly, novú podlahu, rozvody vody, plynu, elektriny, nové interiérové  a exteriérové osvetlenie, vybavenie protipožiarnym a zabezpečovacím kamerovým systémom až po vonkajšie spevnené plochy, parkovisko a okolité terénne úpravy. Sklad je vybavený plne automatizovovanými zakladačmi.

Projekt rekonštrukcie haly bol doplnený o 3D virtuálny model stavby, za pomoci BIM softvéru, čo umožnilo efektívne koordinovať všetky zúčastnené profesie a tým predchádzať možným kolíziam a problémom už v procese projektovania. Pri rekonštrukcii bolo možné konfrontovať aktuálny a navrhovaný stav pomocou virtuálnej reality.

Základy

Stav interiéru haly tesne po začatí stavebných prác. Boli odstránené pôvodné zakladače, vyrezané nové ryhy do existujúcej podlahy pre vytvorenie základov.

nové ryhy v podlahe

Oceľová výstuž

Interiér haly po vložení oceľovej výstuže do pôvodných a novo vytvorených rýh. Príprava na betonáž základov pre automatické zakladače.

3D vizualizácia

Navrhovaný stav – vizualizácia z 3D modelu spracovaného v BIM softvéri. Pohľad bez automatických zakladačov.

Nová podlaha

Interiér haly – pohľad na novú podlahu.

nová spevnená podlaha pre stroje
Back To Top