skip to Main Content

RODINNÝ DREVODOM BRNO

Na začiatku bola vízia o rodinnom dome, ktorý by bol mimoriadne úsporný v energetickom koncepte, s modernými technológiami a s tradičným vzhľadom. Dom, v ktorom by sa ľudia cítili dobre a ktorý by bol špeciálne navrhnutý s ohľadom na zníženie emisií skleníkových plynov COpočas realizácie stavby, jej prevádzky a odstránenia stavby. Dobre izolovaná obálka, kvalitné izolačné okná, vonkajšie tienenie, využitie dažďovej vody, dvojitý rozvod pre pitnú a bielu vodu a udržovanie zdravého vnútorného prostredia sú preto samozrejmosťou. S kombináciou solárnej energie, tepelného čerpadla a systému komfortného vetrania s rekuperáciou sa dá dosiahnuť cieľ čiastočne kompenzovať investíciu spojenú s výstavbou. Výrazne nízke náklady na prevádzku sú spojené s využitím solárnej energie. Nechýba tu ani nabíjačka na elektromobil a na elektrobicykle.

Stanovená vízia sa plnila aj vďaka digitálnemu spracovaniu projektu pomocou informačného modelu stavby a koordináciou medzi jednotlivými profesiami, projektantmi a architektom.

Vôňa

Dom je vyrobený z prírodného stavebného materiálu drevo. Na celom dome sú použité vysušene hranoly KVH, ktoré sú zárukou čistoty, zdravia a presnosti. Drevo je úžasný prírodný materiál – dobre vonia a je z neho príjemný pocit. Drevo je obnoviteľné, ekologické a svojimi optimálnymi izolačnými vlastnosťami ponúka ideálne podmienky pre váš domov.

Drevovláknitá izolácia s fázovým posunom je navrhnutá aj proti letnému prehrievaniu. Vôňa dreva je prvoradá. Preto sú navrhnuté nátery aj samotný nábytok interiéru s ohľadom na minimalizáciu prchavých organických látok VOC a formaldehydov.

Drevo je citlivé na vlhkosť, preto už pri návrhu sa detaily overovali z hľadiska tepelnotechnického, či v konštrukcii nedochádza ku kondenzácií. Správnym návrhom konštrukcie je zamedzený kontakt dreva s vodou a s vlhkosťou.

Svetlo a zvuková pohoda

Okná sú ďalším dielikom k vytvoreniu ideálneho domova. Svojimi úzkymi rámami, prinášajú viac svetla ako klasické konštrukcie okien. Opäť príjemné drevo z interiéru a odolné hliníkové krytie z vonku. Ideálna kombinácia, či už na životnosť, údržbu alebo dosiahnutie technických vlastností okien. Výberom rôzneho zasklenia podľa orientácie na svetové strany a podľa užívania miestnosti, sa vytvoria ideálne podmienky teplotného a svetelného komfortu. Pre zdravé osvetlenie je navrhnuté úsporné LED s indexom podania farieb CRI≥ 90 a mierou oslnenia UGR ≤ 16.Proti hluku áut, susedovej kosačke a rozhovoru zo susednej izby sú navrhnuté viacvrstvové steny a priečky vyplnené zvukovými izoláciami a kvalitné okná.

Spoľahlivá a rýchla výstavba

Samotná drevená konštrukcia je naprojektovaná do posledných detailov. Dokumentácia bola vyexportovaná priamo do drevoobrábacieho stroja, ktorý spracoval každý jeden kus na milimeter presne.
Už pri návrhu sa myslelo na ďalšie generácie, ktoré tento dom budú po doslúžení musieť odstraňovať. Celý dom je ľahko zdemontovateľný bez veľkého množstva odpadu. Je recyklovateľný a nezaťažujúci životné prostredie. Jednotlivé materiály sú navzájom oddeliteľné a čisté.

ikona teplomer a slniečko

Tepelný komfort

ikona ucho

Akustický komfort

ikona strom

Kvalita vnútorného vzduchu

ikona oko

Vizuálny komfort

Energetická efektívnosť a redukcia CO2

Energetická účinnosť budovy, zníženia emisií uhlíka na minimum, použitie bezemisných obnoviteľných zdrojov, vlastná výroba energie , meranie a vyhodnocovanie spotreby

Krb pod komínom

Výber krbu pod komínom prinieslo úsporu vzácneho miesta obytnej plochy. Krbová vložka je súčasťou komínového telesa a vytvára jeden komplexný vykurovací systém, ktorý je bez závislosti na vnútornom vzduchu. Používa sa výhradne s kusovým drevom alebo drevenými briketami, ktoré umožňujú CO – neutrálne spaľovanie. Krb, v kombinácii s fotovoltaickým systémom umožňuje plnú zálohu potreby energie na prevádzku domu aj pri výpadku verejnej siete.

Príjemné teplo v lete aj v zime

Vykurovanie a chladenie miestnosti
a príprava teplej vody je zabezpečená tepelným čerpadlom vzduch-voda. Akumulačný zásobník vykurovacej vody akumuluje prebytočné teplo z tepelného čerpadla na jeho neskoršie využitie.
Tepelné čerpadlo je možné diaľkovo monitorovať a ovládať.
V zime je pre zvýšenie tepelného komfortu aj pre spríjemnenie domácej atmosféry k dispozícií krb s výkonom, ktorý efektívne vykuruje s maximálnym využitím paliva.

Čerstvý vzduch

Kombinácia tepelného čerpadla s vetracou jednotkou umožňuje komfortné temperovanie miestností. Použitím entalpického výmenníka vo vetracej jednotke je vytvorená príjemná klíma a vysoká kvalita vnútorného vzduchu vďaka spätnému získavaniu tepla a vlhkosti. Miestnosti zaťažované zvýšenou vlhkosťou sú v prípade potreby nárazovo vetrané, ktoré nie je trvalo zapnuté a slúži len k rýchlemu vyvetraniu nežiaducich pachov a vlhkosti. Vďaka senzorom COvzduchotechnická jednotka vetrá na základe kvality ovzdušia, čím sa riadi výkon vetrania optimálne a dynamicky v čase podľa potreby. . Takéto vetranie v lete zas prináša ochranu pred peľmi a rušivými zvukmi z exteriéru. Filtrácia je navrhnutá v triede vhodnej pre alergikov, astmatikov a náročných užívateľov, ktorá filtruje drobné prachové častice, spóry, spaliny, popolček a nečistoty s veľkosťou >2 mikróny.
Dispozícia miestností je navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené aj prirodzené vetranie miestnosti otváravými oknami a tým aj denné prirodzené osvetlenie.

Fotovoltaická zostava

Tvorí ju 3 fázový hybridný striedač – inventor s meničmi napätia, batériové úložisko a fotovoltaické panele na streche. Striedač s dodatočným prepínacími zariadeniami je vybavený funkciou EPS (núdzový zdroj napájania). Táto funkcia znamená, že dom neostanete bez energie ani pri výpadku verejnej siete. Striedač umožňuje asymetrický výkon na jednotlivých fázach, čo zabezpečí výrazné zlepšenie spotrebovania vlastnej energie z batérie alebo z fotovoltaických panelov.
Systém počas dňa generuje solárnu energiu na použitie v domácnosti a nabíja bezplatne batérie čistou solárnou energiu. Nahromadenú bezplatnú energiu použijete večer, keď slnko zapadne. Viacej solárnej energie znamená menej platenia za elektrickú energiu.

Ochrana proti globálnemu otepľovaniu

Adaptačné opatrenia voči klimatickým zmenám sú uplatňované v maximálnej miere aj v tomto rodinnom dome. Preto exteriérové tienenie, mierne chladenie podlahovými rozvodmi, použitie tepelnej izolácie s vysokým fázovým posunom je nevyhnutné pre zabezpečenie príjemnej klímy v letných mesiacoch.

Trojpláštová ihlanová strecha s ventilátorom v podkroví je z rovnakého dôvodu navrhnutá aj do extrémneho počasia.

Recyklácia odpadu

Aplikovali sa princípy cirkulárnej ekonomiky pri výstavbe, predchádzalo sa vzniku odpadov. Väčšina odpadu, ktorá vznikla počas realizácie sa zrecyklovala a minimálne množstvo odpadu skončilo na skládke. Pri realizácií bolo zabezpečené triedenie odpadov.

Digitálny model domu

>Pri projektovaní sa nezačali kresliť výkresy, ale tvoril sa neustále aktualizovaný jeden digitálny informačný BIM model stavby a technického vybavenia (virtuálny model, digitálne dvojča stavby), z ktorého sa počas prípravy a realizácie stavby generovali aktualizované výkresy. Jasné, presné a úplné informácie počas výstavby a po nej. Znížil sa počet chýb, zlepšila spolupráca, znížilo množstvo odpadu, model poskytol lepšie informácie pre lepšie rozhodovanie.

Bezpečnosť

Na dome sú navrhnuté produkty a bariéry fyzickej bezpečnosti, elektronický detekčný a sledovací systém, ochrana počítačovej siete ktoré umožnia zvýšenie bezpečnosti a zníženia strachu z kriminality.

Na zamedzenie kolízií medzi profesistami, boli inštalácie kúrenia, tepelného čerpadla a rozvody vzduchotechniky namodelované priamo do modelu. Takto sa predišlo množstvu nejasnosti, ktoré by vznikali počas výstavby a predlžilo by to termín realizácie a navýšilo náklady. Každá hodina navyše sa počíta a je drahá.
Back To Top