skip to Main Content

Kvalitné umelé osvetlenie

Osvetlenie

Svetlo ma vplyv na dennú produkciu hormónov, ktoré ovplyvňujú pravidelný denný cyklus ľudského organizmu. Vďaka nemu správne fungujú biologické cykly ľudí, vrátane spánkového režimu a režimu bdelosti. Preto je dôležité správne vybrať a nastaviť umelé osvetlenie.

Prirodzené denné svetlo nie je monotónne. Svetlo zo Slnka mení svoje vlastnosti v závislosti na časti dňa, oblačnosti a ročnom období. Moderné umelé osvetlenie by malo tiež pomocou automatického systému účinne meniť intenzitu a náhradnú teplotu chromatickosti svetla počas celého dňa.

Vnímanie teploty farieb

Umelé osvetlenie prispôsobené prirodzenému rytmu ľudského tela dokáže vylepšiť schopnosť sústrediť sa alebo naopak v tú správnu chvíľu dokáže prispieť k pohodlnej relaxácii. Správne nastavenie teploty svetla zvyšuje celkovú spokojnosť ľudí.

2700 K – nízka náhradná teplota chromatickosti vyvoláva pozitívne vnemy – upokojuje a robí priestor útulnejším

6500 K– vyššia náhradná teplota chromatickosti robí priestor jasnejším – stimuluje a povzbudzuje k aktivite

graf farba umelého osvetlenia

Umelé osvetlenie orientované na ľudí

Osvetlenie kancelárskych priestorov je komplexnejšie, pretože zahŕňa produktívnu časť dňa. Orientácia umelého osvetlenia v kanceláriách využíva jas, teploty farieb a správne nasmerovanie svetla. Vďaka tomu je možné stimulovať koncentráciu a výkon zamestnancov počas pracovnej doby a vytvoriť príjemné prostredie na relaxáciu a oddych počas prestávok a tesne pred odchodom z práce.

Domov je najmä miesto relaxu a odpočinku, preto v domácnostiach nepotrebujeme stimulovať výkon. Na optimalizáciu osvetlenia sa využíva najmä funkcia stmievateľnosti, ktorou sa upravuje intenzita osvetlenia domácnosti v závislosti na časti dňa.

Často prehliadaný a neznámy parameter - index podania farieb CRI, Ra

CRI (color rendering index) je veľmi užitočným pomocníkom pri výbere osvetlenia. Je to percentuálne vyjadrenie podielu vlnových dĺžok slnečného svetla v umelom osvetlení. Hodnota indexu CRI môže byť od 0 do 100.

Pri hodnote CRI=0 nie je možné správne rozoznať farby, skresľujú sa.

Pri hodnote CRI=100 svetelný zdroj umožňuje prirodzené podanie farieb.

Vhodné umelé osvetlenie

LED osvetlenie s Ra indexom menším ako 80 je určené na osvetlenie pomocných priestorov (sklad, chodba …) a nemal by sa používať v obytných miestnostiach.

Keďže pri vyššom CRI indexe vyzerajú produkty atraktívnejšie, obchody môžu túto vlastnosť osvetlenia využívať na podporu predaja ovocia, mäsových výrobkov, oblečenia a pod.

Aby sme čo najvernejšie vnímali farby, odporúča sa použiť umelé osvetlenie s farebnou teplotou okolo 4000 Kelvin, ktoré svieti neutrálnym bielym svetlom.

Pre dosiahnutie optimálneho svetelného efektu je potrebné tieto parametre poznať a vhodne využívať. 

Back To Top