skip to Main Content

BIM technológia

 

Skratka BIM (Building Information Modeling, resp. Building Information Management) predstavuje  technológiu 3D modelovania stavebných dát. Informačný model BIM je inteligentný proces na tvorbu a správu projektu založený na modeli.

Aké sú prínosy BIM pre investora a samotného spotrebiteľa?

Čo je BIM pre investora?

Informačný model znamená databázu informácii o projekte. Tak, ako môže mať investor k dispozícii papierovú projektovú dokumentáciu, môže mať k dispozícii práve model, čo je lepšie z hľadiska archivácie a následnej práce s ním.

Hlavnou motiváciou, prečo BIM použiť, je zachytiť usporiadané obrovské množstvo meniacich sa informácií behom prípravnej a realizačnej fázy. Sú v aktuálnej podobe na jednom spoločnom previazanom mieste. Je možné ich opakovane využívať pri kontrole, kvalifikovanom rozhodovaní a pri evidencii. 

BIM nie je len 3D model

3D model je súčasťou údajov a dát, ktoré o projekte vytvárame a ďalej používame. Zahrňuje grafické informácie, ktoré ale nie sú jedinými informáciami o stavbe. Pre stavebné dielo potrebujeme i ďalšie negrafické dáta, ktoré 3D model nedokáže poskytnúť. V praxi sa preto pre modely spojené s BIM používa termín informačný model.

Spracovať model iba pre model samotný  môže byť zbytočne nákladné a pre investora nevýhodné. Je teda oveľa dôležitejšie uvedomiť si, že BIM nie je len model, ale hlavne nástroj.

 

BIM projektovanie | emter.sk

Bim nie je len o 3D modelovaní. Bim je najmä o systematickej práci s informáciami a o procese výmeny týchto dát medzi účastníkmi. Vizualizácie v 3D veľmi uľahčujú ich vytváranie, kontrolu, využívanie a komunikáciu medzi účastníkmi projektu vrátane tých, ktorí nie sú technicky zameraní.

BIM je prostriedok ako pomocou aktuálne dostupných informácií zefektívniť prípravu a realizáciu projektu, dopredu riešiť prípadné problémy a následne ich odstraňovať.

O prínose BIM technológie sme sa presvedčili aj pri projektovaní modulových drevodomov. Našim cieľom je ponúknuť Vám ekologické, energeticky úsporné a ekonomicky výhodné bývanie či priestor pre Vaše podnikanie. Vďaka BIM si svoj nový modulový drevodom môžete detailne prezrieť ešte predtým, ako bude finálne dokončený. Máte záujem o drevený modulový dom od emter.sk?

Výhody BIM

1. BIM šetrí peniaze a čas

Hlavným prínosom BIM je úspora nákladov a času. Zjednodušene môžeme úspory zhrnúť do dvoch oblastí. 

  • Významný dopad na efektivitu práce.
  • Predchádzanie chybám, nedorozumeniam a sporom.

Oboje môže významne ovplyvniť dokončenie projektu včas a v stanovenom rozpočte.

2. BIM minimalizuje riziká v životnom cykle projektu

Z hľadiska vplyvu na riziká má BIM predovšetkým preventívny charakter.

kživotný cyklus budovy | emter.sl

V počiatočnej fáze návrhu – umožňuje jednoduchšiu komunikáciu medzi investorom a architektom. Vytváranie rôznych variánt je rýchle a zobrazenie v 3D  slúži investorovi pre lepšiu predstavivosť a porozumeniu navrhovaných riešení.

 

V projektovej fáze – znižuje riziká v oblastiach kolízií jednotlivých profesií. Model je postupne plnený novými informáciami, ktoré sú dostupné všetkým. 

V realizačnej fáze – znižuje objem prác naviac, znižuje náklady na prepracovanie alebo doplnenie projektu. Priamo na stavbe slúži model k jednoduchšiemu pochopeniu technológií a umiestneniu konkrétnych prvkov stavby.

Vo fáze používania – poskytuje dostatočné informácie o každom prvku budovy. Používateľ je informovaný o nutných pravidelných opravách a činnostiach údržby, čo slúži ako prevencia porúch.

Vo fáze likvidačnej – poskytuje BIM presné informácie o zabudovaných materiáloch a o umiestnení prvkov budovy

Vo všetkých fázach potrebujeme jeden zdroj aktuálnych dát a informácií. Tým sa znižuje riziko nedorozumenia a chýb vznikajúcich z nedostatku správnych a aktuálnych informácií.

K tejto téme odporúčame:

https://emter.sk/bim-projektovanie/

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top