skip to Main Content

Modro-zelená infraštruktúra

V súvislosti s rapídne sa zvyšujúcou hustotou mestských celkov sa pojem modro-zelená infraštruktúra dostáva do povedomia čoraz viac. Zjednodušene by sme mohli povedať, že modrozelená infraštruktúra je cesta, ako v súlade s prírodou zlepšiť životné prostredie v mestách a obciach. Poďme sa však na túto sústavu prírodných prvkov pozrieť detailnejšie. 

modro-zelená infraštruktúra a jej význam

Čo je modro-zelená infraštruktúra?

Zeleň a vodné plochy v meste, teda zelená a modrá infraštruktúra, má environmentálne funkcie a zlepšuje kvalitu života samotných obyvateľov. 

Modro-zelená infraštruktúra pomáha pri zachovaní biodiverzity, vytvára podmienky pre prirodzený kolobeh vody, zlepšuje ovzdušie i mikroklímu v mestách a v neposlednom rade má pozitívny vplyv na psychický a fyzický stav obyvateľov.

význam modro-zelenej infraštruktúry pre človeka a životné prostredie

Jednou z možností, ako bývať v súlade s prírodou, v zdravom prostredí, kde modrá a zelená infraštruktúra má svoje stabilné miesto, sú drevené modulové domy.

dverené modulové domy - zdravé a ekologické bývanie, ktoré využíva prvky modro-zelenej infraštruktúry
Modulové drevodomy od emter.sk sú ekologické, mobilné a kompletne recyklovateľné. Vďaka moderným technológiám šetríte nielen životné prostredie, ale najmä svoju peňaženku.


Prvky modrej a zelenej infraštruktúry

Zelená infraštruktúra, to zelené strechy, zelené fasády, mestské parky, zatrávňovacie dlaždice na parkovacích miestach, trávnaté pásy oddeľujúce cestné komunikácie, resp. jazdné pruhy a pod. 

Prvky modrej infraštruktúry sú nielen osviežujúce vodné plochy, jazierka, ale tiež spôsob odvodu dažďovej vody do vegetačných plôch alebo napr. budovanie retenčných nádrží. 

Efektívne využitie a kolobeh vody vo vnútri budovy môže viesť k zníženiu množstva odpadových vôd a celkovému zníženiu spotreby vody. Viac o recyklácii šedej vody sa dozviete aj v článku Šetríme vodou.

Základom modro-zelenej infraštruktúry je voda. Pri zvýšení potreby vody je dôležité zachytávanie dažďovej vody, jej kumulovanie a ďalšie využitie k zálievke okolitej zelene. To je možné vďaka zvýšeniu priepustných povrchoch v mestách, vytváraním vegetačných striech, fasád. Tým dosiahneme ďalšie zníženie odtoku povrchových vôd do kanalizácie. 

Jednoduchým riešením sú priepustné povrchy pod parkovacími plochami. Podkladové vrstvy obsahujú špeciálne horniny, napr. prírodný zeolit, ktoré plnia absorbčnú funkciu. Zachytávajú znečistenie a následne ho zároveň rozložia. 

priepustný povrch pod parkovacím miestom
priepustný povrch pod parkovacím miestom

Mestá súčasnosti vs. mestá budúcnosti

Dnešné veľkomestá už síce nie sú len betónové džungle, no aj tak nevyužívajú svoj potenciál naplno. Stále odvádzajú vodu do kanalizácie, zvyšujú hluk a prašnosť okolia, produkujú oxid uhličitý a spotrebovávajú kyslík, majú veľkú uhlíkovú stopu a týmto nezdravým prostredím nakoniec prispievajú k nárastu civilizačných chorôb.

Ak by sme sa teda inšpirovali modernou ekoarchitektúrou a zakomponovali do mestských aglomerácií viac zelene, mestá budúcnosti by nám pomohli zachytiť vodu a lepšie s ňou hospodáriť, produkovať kyslík, znížiť prašnosť prostredia, hluk a tepelnú radiáciu, pohltiť oxid uhličitý a celkovo zlepšiť naše duševné, ale tiež fyzické zdravie.

Ďalšou možnosťou je zvážiť kúpu mobilného modulového drevodomu, ktorý dokážeme umiestniť aj na malý pozemok. Modulová drevostavba je ekologicky výhodné riešenie Vášho bývania, ale taktiež veľmi obľúbená alternatíva pre podnikateľskú činnosť či rekreačné účely. 

Radi Vám jednotlivé varianty a výhody modulových drevodomov emter.sk predstavíme, kontaktujte nás.

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top