skip to Main Content

Uhlíková neutralita

Ako iste viete, EÚ sa zaviazala dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Uhlíková neutralita znamená, že by sme mali produktovať len toľko emisií uhlíka, koľko ho z atmosféry dokážu pohltiť tzv. uhlíkové zachytávače. 

Keďže sa táto téma týka všetkých, nielen odborníkov, mali by sme  vedieť, čo prináša a na čo je potrebná. Každý z nás môže k uhlíkovej neutralite prispieť svojou prácou, postojom, vlastným životom, zdravým bývaním a v konečnom dôsledku dokážeme spoločne ovplyvniť našu budúcnosť.

 

Aj slovenskí projektanti ponúkajú zaujímavé riešenia, vďaka ktorým vieme stavať nízko uhlíkovo. Radi by sme vám predstavili, v čom spočíva prínos uhlíkovo neutrálnych budov.  

Čo je uhlíková neutralita

Téma uhlíková neutralita nie je cieľ, ale nástroj, ako dosiahnuť lepšie životné prostredie, ktoré je udržateľné. Udržateľné znamená, že daný systém sa môže dlhodobejšie zachovať najmä v prospech budúcich generácií.

Jednou z možností, ako prispieť k uhlíkovej neutralite, je aj investícia do zdravého bývania. Napríklad modulové drevodomy sú ideálnou voľbou, pretože sú vyrobené z prírodných a certifikovaných materiálov.

Zachytávače uhlíka

Sú všetky prírodné i umelo vytvorené systémy pohlcujúce viac uhlíka než dokážu vyproduktovať. Prírodné zachytávače uhlíka sú pôda, lesy a oceány. Sú síce oveľa účinnejšie ako všetky umelé zachytávače, no stále nestačia k tomu, aby dali do rovnováhy to kvantum emisií, čo stále produkujeme. Ideálne je preto začať od seba, znižovať svoju spotrebu, a tak pomôcť prírode. K tejto téme nájdete zopár užitočných tipov aj v článku o zelených strechách.

ako prispieť k uhlíkovej neutralite | emter.sk

Ciele uhlíkovej neutrality stanovila aj Parížska dohoda o klíme podpísaná 195 národmi sveta, vrátane EÚ. Cieľom dohody je obmedziť globálne otepľovanie pod 2 °C najlepšie na 1,5 °C, v porovnaní s pred industriálnou úrovňou.

Podnebie sa otepľuje, čo je spôsobené skleníkovými emisiami. Stavebný sektor je zodpovedný za najviac, až za 40 %, skleníkových emisií zo všetkých sektorov. 40 % je vysoké číslo a zásadné, preto by sme sa mali zamyslieť a hľadať riešenia.

Čo znamená stavať nízko-uhlíkovo

Budova, z hľadiska produkcie emisií, obsahuje zabudovaný uhlík a prevádzkový uhlík.

Zabudovaný uhlík ovplyvňujú materiály, aké boli pri stavbe použité. Preto treba výber materiálov riešiť hneď na začiatku. Ešte predtým ako sa zabudujú. Zabudovaný uhlík už nedokážeme ovplyvniť.  Je možné ho redukovať behom fázy údržby, modernizácie alebo rekonštrukcie.

Výber dodávateľov je podstatný. Ak je dodávateľ schopný poskytnúť EPD materiálu (environmentálne vyhlásenie o výrobkoch), pomôže nám to k porovnávaniu materiálov a správnemu výberu. Zároveň  je to aj pozitívny znak dodávateľa, že v tomto smere rozhodne niečo robí. Viac o EPD sme sa venovali v článku Čo je ekologickejšie

EPD je súbor merateľných informácií vplyvu produktu na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu. 

uhlíkovo neutrálna budova | emter.sk

Prevádzkový uhlík – počas prevádzky budovy sa produkujú ďalšie emisie. Sú to emisie z energií používané na teplo, chlad, vetranie, osvetlenie, prípravu TÚV …  Každým rokom svojej životnosti sa navyšuje, až značne prevyšuje, zabudovaný uhlík. Výhodou je, že prevádzkový uhlík vieme redukovať. Aby sa prevádzkový uhlík v čo najväčšej miere znížil, znižujeme potreby, využívame vysoko účinné technológie, obnoviteľné zdroje energie a offsetting (viazanie zvyškového uhlíka).

Uhlíkovo neutrálna prevádzka je vtedy, keď počas jedného roka budovy vyprodukuje množstvo energie z OZE, ktoré je rovnaké ako jej celková ročná spotreba.

uhlíkovo neutrálne stavby | emter.sk

Ako stavať uhlíkovo neutrálne budovy

Základný koncept návrhu uhlíkovo neutrálnej budovy:

  • stratégia pasívneho dizajnu – znižovanie potrieb,
  • použitie znovu použiteľných certifikovaných materiálov – recyklácia, cirkulárne hospodárstvo,
  • špecifikácie energeticky účinných a SMART systémov, klimatizácie, osvetlenia  a ďalších zariadení,
  • energetický a vodný manažment – monitoring budov,
  • inštalácie obnoviteľných zdrojov – solárne, geotermálne,
  • podpora biodiverzity – vegetačné strechy, fasády,
  • Offsetting emisií – podpora programov na znižovanie uhlíkovej stopy,
  • LCA stavebných materiálov.

Stavať nízko-uhlíkovo neznamená stavať drahšie, ale zodpovednejšie k životnému prostrediu. Stavať rozumne, jednoducho a funkčne prináša aj zoptimalizovanie nákladov nielen za zrealizovanie budovy, ale aj jej nákladov počas celého životného cyklu.

 

Chcete aj vy bývať v uhlíkovo neutrálnom dome?

Radi sa s vami porozprávame o prínosoch nízko-uhlíkových stavieb 

emter s.r.o. - projekty a stavby orientované na človeka a prírodu, modulové drevodomy, BIM projektovanie, domy drevostavby, stavby pre podnikanie a verejný sektor

Back To Top